Kalkmaleri Bellinge kirke                                           Altertavle Brændekilde kirke
 

 

Menighedsrådsvalget i Brændekilde og Bellinge sogne

På valgforsamlingsmødet 15.9.2020 valgtes følgende, som – med forbehold for formelle indsigelser – udgør Brændekilde Bellinge menighedsråd i en fireårig funktionsperiode fra det nye kirkeårs start:

Niels-Jørgen Bøhnke, Astrid Toft Duelund, Anette Erfurth, Minna Johanne Greve, Ole Iskov, Flemming Rytter Laursen, Aage Mejrup, John Rosenly og Børge Wagner. Stedfortrædere: Hanne Marie Tovgaard, Bent Yde og Marianne Schønemann.

Der kan indgives skriftlig klage over valget til biskoppen indtil senest 24.11.2020, jfr. Kirkeministeriets cirkulære nr. 9011 af 10.1.2020.

Der kan indleveres alternativ kandidatliste på en af Kirkeministeriet godkendt formular og dermed udløses afstemningsvalg indtil senest 13.10.2020, jfr. Kirkeministeriets cirkulære nr. 9014 af 10.1.2020. Menighedsrådet består af 6 medlemmer valgt i Bellinge sogn og 3 medlemmer valgt i Brændekilde sogn. Alternative kandidatlister skal underskrives af et antal stillere svarende til antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges, og indleveres til Minna Johanne Greve, Helleløkken 3, 5250 Odense SV eller Hans Christian Dorf, Kirkelundvej 20, 5250 Odense SV.

Valgbestyrelsen, Brændekilde Bellinge menighedsråd


 

Tilmelding til Sensommersangaften d. 22. september                

 

 


Tilmelding til efterårssangaften d. 22. oktober kl. 19:00

Tilmelding til efterårssangaften d. 27. oktober kl. 19:00


Tilmelding til præsentationskoncert med vores nye kirkesanger

Mette-Maria Øyen den 29. september kl. 19

 

 

 


Kirkebil kan bestilles til gudstjenester.

Henvendelse kirketjener 61632662

 

 

 

 


Der er kirkekaffe i Brændekilde og Bellinge kirker efter gudstjenesterne

kl. 9.30 og kl. 11.00

 

 

 


Få kirkeforlderen leveret til din postkasse

Læs seneste kirkefolder her

 

 

 

 


Den 1. oktober holder vi Krummer udenfor kirken.
Tilmeld dig her.

 

 

 

 

 


Tilmelding til babysalmesang   

Vi starter nyt hold den 9. september.
Kom og vær med. Det er Mette Maria Øyen, der står for babysalmesang i Bellinge
Sognehus. Til meld dig her og du vil blive kontaktet af Mette Maria inden opstart.

 

 

 

 


Brændekilde og Bellinge kirker er "Grønne"