Kalkmaleri Bellinge kirke                                           Altertavle Brændekilde kirke
 

 

Menighedsrådsvalg i Brændekilde og Bellinge sogne

Der afholdes valgforsamlingsmøde i Brændekilde og Bellinge sogne tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19 i Sognehuset, Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV.

På valgforsamlingsmødet er der opstilling, præsentation, debat og valg af kandidater og stedfortrædere til det fælles menighedsråd for Brændekilde og Bellinge sogne, som skal fungere i perioden 2020-2024. Der skal vælger tre medlemmer fra Brændekilde sogn og seks medlemmer fra Bellinge sogn. Opstilling og valg foregår på mødet separat for hvert sogn. Der kræves ikke stillere ved opstilling til valget.

Valgret har medlemmer af folkekirken med bopæl i de respektive sogne (eller som er sognebåndsløsere hertil), som er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark mindst et år uafbrudt forud for valget. Valgbare er de samme personer; dog er der undtagelser for præster i folkekirken samt ansatte ved sognenes kirker. Der kan under særlige omstændigheder opstilles og stemmes ved fuldmagt på blanket godkendt af Kirkeministeriet.

Reglerne for menighedsrådsvalget gennemgås på valgforsamlingsmødet, som ledes af en valgt dirigent. Mødet er offentligt.

Læs mere om menighedsrådsvalget 2020 på menighedsraadsvalg.dk

Brændekilde Bellinge menighedsråd, valgbestyrelsen


Kirkebil kan bestilles til gudstjenester.

Henvendelse kirketjener 61632662

 

 

 

 


Der er kirkekaffe i Brændekilde og Bellinge kirker efter gudstjenesterne

kl. 9.30 og kl. 11.00

 

 Få kirkeforlderen leveret til din postkasse

Se kirkefolder juni - august her

 

 

 

 


 Tilmelding til Krummer i kirken 

 

 

 

 

 


Tilmelding til babysalmesang   

Vi starter nyt hold op efter sommerferien.
Der er ansat ny kirkesanger, så tidspunkt og dag, er endnu ikke planlagt.
Vi gemmer din tilmelding og kontakter dig før opstart.

 

 

 

 


Brændekilde og Bellinge kirker er "Grønne"