Kalkmaleri Bellinge kirke                                           Altertavle Brændekilde kirke
 

Brændekilde og Bellinge kirker og sognehus er åben igen fra den 18. maj.

 

Bisættelser, begravelser, dåb og vielser finder sted efter aftale med sognenes
præster.

Line Stæhr Frantzen tlf: 24 65 92 05 mail: lisf@km.dk

Dorte Wittrup Winther tlf: 23 29 63 58 mail: dww@km.dk

Følg os også på vores Facebook siden "Brændekilde & Bellinge kirker".

Med venlig hilsen fra Menighedsrådet i Brændekilde og Bellinge sogne.


Kirkebil kan bestilles til gudstjenester.

Henvendelse til kirkekontoret 65963634

 

 

 

 


Der er kirkekaffe i Brændekilde og Bellinge kirker efter gudstjenesterne

kl. 9.30 og kl. 11.00

 

 
Få kirkeforlderen leveret til din postkasse

Vi arbejder på ny kirkefolder.

 

 

 

 


 Tilmelding til Krummer i kirken 

 

 

 

 

 


Tilmelding til babysalmesang   

Vi starter nyt hold op efter sommerferien.
Der er ansat ny kirkesanger, så tidspunkt og dag, er endnu ikke planlagt.
Vi gemmer din tilmelding og kontakter dig før opstart.

 

 

 

 


Brændekilde og Bellinge kirker er "Grønne"