Vi mangler besøgsvenner!

Menighedsrådet oprettede i 2015 en gruppe af besøgsvenner i Brændekilde og Bellinge. Interessen for at få en besøgsven har været voksende, og der er nu brug for flere besøgsvenner. Hvis du har lyst til at være besøgsven, eller hvis du ønsker at få en besøgsven, beder vi dig henvende dig til kordegn Vivi Kjærsgaard, Kirkekontoret, Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV, tlf. 6596 3634 e-mail: vmk@km.dk , tirsdag og onsdag 9-13, torsdag 14-18. Henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Venlig hilsen Hans Dorf