Vi mangler besøgsvenner!

Menighedsrådet oprettede i 2015 en gruppe af besøgsvenner i Brændekilde og Bellinge. Interessen for at få en besøgsven har været voksende, og der er nu brug for flere besøgsvenner. Hvis du har lyst til at være besøgsven, beder vi dig henvende dig til kordegn Vivi Lundby, Kirkekontoret, Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV, tlf. 6596 3634 e-mail: vmk@km.dk , mandag tirsdag  9-13, torsdag 14-18. Henvendelser bliver behandlet fortroligt.