KONFIRMANDINDSKRIVNING:

Indskrivningen foregår elektronisk og indskrivningen kan ske, når konfirmanderne er startet undervisningen.

Undervisningen begynder tirsdag i uge 43.

Med venlig hilsen

Line Stæhr Frantzen 24659205 og Dorte Wittrup Winther