Suppesøstrene

Hvad
Suppespisning før julesangaften

Hvordan
Anette bestiller suppe og har styr på tilmeldingerne.
Kirketjeneren stiller borde op og gør klar m service etc.

Kate og Inger

                      - varmer suppe og luner flutes.

                      - vandkander på bordene

                      - servering af suppen

                      -hjælper med at få tallerkenerne ud i jøkkenet inden sangaftenen startee

Kirketjeneren vasker tallerkener op og laver kaffe. Efter suppen træder de sædvanlige sangaftenteams til.

Hvornår
Før julesangaftenen som typisk ligger sidste torsdag i november eller første torsdag i december.

Hvem
Kate Dahl
Inger Abildgaard
Anette Erfurth

Kontakt

Anette Erfurth 29904453