Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Besøgsvenner

HVAD

Styregruppe for besøgsven-ordningen

Brændekilde Bellinge menighedsråd har en besøgsven-ordning i Brændekilde og Bellinge sogne, hvor sognebørn, der har behov for og ønske om det, kan aftale at få en besøgsven, der er med i den gruppe af besøgsvenner, som menighedsrådet har oprettet.

Formålet med besøgsven-ordningen er at opfylde et ønske hos borgere, der gerne vil have en person at tale med, gå tur med eller foretage eventuelle andre aktiviteter med efter aftale.  

Styringsgruppen varetager organiseringen af besøgsven-ordningen under Brændekilde Bellinge menighedsråd.

Dette indebærer at tage en snak med nye besøgsvenner (jf. Nedenstående) og at etablere kontakt mellem frivillige, som ønsker at blive besøgsvenner, og borgere, der gerne vil have en besøgsven.

Styringsgruppen sørger for at opdatere en liste over besøgsvenner og besøgsmodtagere.

Endvidere inviterer styregruppen besøgsvennerne til et årligt møde, og den stiller sig til rådighed, hvis der er henvendelser fra nogle af de involverede i løbet af året.

Mindst en fra styringsgruppen deltager i det årlige frivilligmøde.

 

HVEM

Styregruppen består af:

Jytte Bøgh og Neel Buur

Kontakten i menighedsrådet:

Anette Erfurth

 

HVORDAN

Etablering af kontakt

Hvis sognebørn er interesseret enten i at få en besøgsven eller at blive besøgsven, kan man melde sig til ved at kontakte kordegn Vivi Lundby. Henvendelse behandles fortrolig. Vivi sender henvendelsen videre til styringsgruppen, som hurtigst muligt etablerer en kontakt mellem besøgsmodtager og besøgsven. Hvis der ikke er besøgsvenner på venteliste, kontakter styringsgruppen alligevel vedkommende, som har ønsket besøg, og informerer om, at man vender tilbage, så snart der er fundet en besøgsven.

 

Informationer til nye besøgsvenner

Er det en frivillig der ønsker at blive besøgsven inviteres vedkommende til et lille møde, hvor man

kommer omking

- at man som besøgsven har tavshedspligt.