Kirkebogsførende sognepræst:

 

                                                                                                                                                                                         

Line Stæhr Frantzen
Tlf.: 24659205
lisf@km.dk

Sikker mail                                                                           

 

Sognepræst:                                                                                                                                      

Uffe Kærup
Tlf: 65962838/29160652
uk@km.dk

Sikker mail

 

 

Kordegn:                                                                                                                                                 

Vivi Mayland Lundby
Tlf.: 65963634
vmk@km.dk

Sikker mail

 

 

Organist:                                                                                                                                          

Bjørn Krog Thesbjerg
Tlf.: 24970238
organist.bellingekirke@gmail.com

 

 

 

Graver:

 

 

Jens Jacob Madsbjerg Jensen
Tlf.: 30304299
jjj@km.dk
 

 

 

Kirketjener Bellinge:

 

Anita Henriksen
Tlf.: 61632662
anhe@km.dk

 

 

Kirketjener Brændekilde:

Jesper Andersen
Tlf.: 22821320   

   

Kirkesanger:                               

Ingvil Bjåstad
Tlf.: 29387438