Formand:  

John Rosenly
Tlf.: 40469078
john.rosenly@hotmail.com

Sikker mail til menighedsrådet

Næstformand:

 

Niels J. Bøhnke
Tlf.: 65961699/53311699

Kasserer:

 

Niels J. Bøhnke
Tlf.: 65961699/53311699
regnskab@bellingekirke.dk

Kontaktperson:

 

Minna Greve
Tlf.:27218430

 

Anette Erfurth
Tlf: 29904453

 

Lise Iskov
Tlf: 65963625/29806944

 

Børge Wagner
Tlf: 65960745

 

Lise Stampe 
Tlf.: 50870104

 

Connie Larsen
Tlf.: 20124712

 

Hans Dorf
Orlov

Kirkeværge Brændekilde og Bellinge 

Flemming Rytter Laursen
Tlf.:20103890

 

Suppleanter Brændekilde:

 

Flemming Rytter
Tlf.: 20133890

Vagn Thykær Jensen
Tlf.: 29607931

 

Suppleanter Bellinge:

Bent Yde
Tlf.: 22862822

Hanne Marie Tovgaard
Tlf.: 22556306

Leif Henriksen
Tlf.: 65962150