Der er kommet nye datoer for foråret konfirmationer

Rasmus Raskskolen 7. a. lørdag d. 12. september kl. 11 i Bellinge kirke
Rasmus Raskskolen 7. b søndag d. 13. september kl. 11 i Bellinge kirke
Ådalskolen 7. klasse lørdag d. 19. september kl. 11 i Bellinge kirke
Kratholmskolen 7. klasse søndag d. 20. september kl. 11 i Brændekilde kirke