Minikonfirmander:

3.klasserne på Rasmus Rask skolen bliver hvert år, inviteret til undervisning i Sognehuset ved Bellinge kirke. Formålet er, at opbygge børnenes fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste og dermed lægge op til en styrkelse af den senere konfirmationsforberedelse. Undervisningen byder blandt andet på sang, Fadervor  og fortælling i kirken ud fra kalkmalerierne. Vi skal også en tur i klokketårnet. Der serveres forfriskninger i form af boller og saftevand

Minikonfirmandforløbet afsluttes med en gudstjeneste i Bellinge kirke med sang og optrin af børnene.
For mere information, kontakt Line Stæhr Frantzen lisf@km.dk