Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Torsdag d. 9. september kl. 19 i Bellinge Sognehus, Erik Lindsø

SKYND DIG LANGSOMT - Om at give tiden fyldeVi har brug for en ny tidskultur, hvor vi gør os fri af tiden. Vi siger, at eftertanker er gode. Men der skal også være tid til førtanker. Vi skal ikke have mere fritid, men mere fri tid.

"Når jeg kigger på uret, er det altid mig, der er bagefter”, siger Benny Andersen i et digt. Og i et andet digt: "Selv med 12 ure i huset, har vi ikke tid nok."
Tiden er vores vigtigste ressource. Tiden er blevet kostbar. Tid er penge. Der effektiviseres og rationaliseres med det formål, at vi skal nå det samme på kortere tid. Det er tiden, der bestemmer over os og ikke os, der bestemmer over tiden. Tiden løber for hurtigt, og nogle gange løber den fra os. Mangel på tid er blevet en alvorlig stressfaktor og en hindring for sund livskvalitet.
Vi har brug for en ny tidskultur, hvor vi gør os fri af tiden. Vi siger, at eftertanker er gode. Men der skal også være tid til førtanker. Vi skal ikke have mere fritid, men mere fri tid.
Vi havde indtil for få år siden talemåden at ”give sig god tid”. Det betød, at man var grundig, at man gjorde sit arbejde godt, at man var nænsom og omhyggelig. I dag er den, der giver sig god blevet til den, der ”langsom i vendingen”. Vores opfattelse af tiden udtrykker vores livskvalitet.
Hvilken tid er den bedste? Det lykkelige øjeblik, den bedste tid på døgnet, den tid, der er tilbage, eller den der er gået? Barndommens tid, ungdommens tid - eller spisetid?
Den der kun lever i nuet, får ikke fortiden med sig, og ængstes for tiden, der kommer.
Foredraget handler om de værdier, der giver tiden fylde - om evnen til at skynde sig, men give sig god tid til det.

Torsdag den 14. oktober kl. 19:00 i Bellinge Sognehus, Biskop Tine Lindhart

”KVINDESKIKKELSER I BIBLEN”
Man hører undertiden nogen sige, at Bibelen kun er for mænd. Den er skrevet af en mand, den handler kun om mænd, - ja selv Gud og hans søn er mænd. Kvinderne er helt væk, som man siger. Men der tager man fejl, for selvfølgelig findes der kvinder i Bibelen: Sara, Rebekka, Rakel, Ruth, Tamer, Batseba, for nu at nævne nogen af de mere markante. 

Ja, ser man rigtig efter, så spiller kvinderne og fortællingerne om dem faktisk en større rolle i Bibelen, end man lige skulle tro, når man tænker på, at Bibelen er blevet til et mandsdomineret samfund. 

Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke kun om familie og børn, men også om snarrådighed og handlekraft, om list og snilde og om at finde sig rum inden for rammer, der undertiden er ganske snævre. Og netop dér bliver det til fortællinger – ikke kun om kvinder, men om os alle sammen: Mænd og kvinder og børn og voksne, dengang – nu og i den tid, der vil komme.

Torsdag den 11. november kl. 19 i Bellinge Sognehus, Jørgen Thomsen

Jørgen Thomsen er stadsarkivar i Odense og vil fortælle om lo­kalhistorien gennem de sidste 40 år med et odenseansk og et fynsk perspektiv – og herunder også om arkivernes søgeportal, ar­kiv.dk.

Foruden at være stadsarkivar er Jørgen Thomsen også formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver. Foredraget ledsages med billeder, blandt andet fra Fyens Stiftstiden­des billedsamling, der er overdraget til Odense Stadsarkiv.

 

 

 

Tilmelding til torsdagscafé sker på forsiden af hjemmesiden.

 

Torsdagscafé

Der er ingen begivenheder.